Zastupnice Maksimčuk i Glamuzina sudjelovale na konferenciji o globalnim izazovima i prijetnjama terorizma i nasilnog ekstremizma u kontekstu pandemije Covida-19

Zagreb - Voditeljica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana Ljubica Maksimčuk i članica Izaslanstva Katica Glamuzina sudjelovale su u četvrtak na međuparlamentarnoj konferenciji o temi: „Globalni izazovi i prijetnje u kontekstu pandemije Covida-19: terorizam i nasilni ekstremizam“. 

Konferencija je održana videokonferencijski u zajedničkoj organizaciji Međuparlamentarne skupštine Zajednice neovisnih država (IPA CIS), Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM), Parlamentarne skupštine Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (PS OESS), Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PSVE) i Ureda za borbu protiv terorizma UN-a (UNOCT). 

Konferencija je okupila veliki broj visokih dužnosnika, predsjednika parlamenata i međunarodnih organizacija, parlamentaraca, relevantnih stručnjaka i predstavnika akademske zajednice, koji su imali priliku razmijeniti mišljenja o terorizmu kao trajnoj prijetnji globalnoj kolektivnoj sigurnosti. Rasprave su bile usredotočene na najnovije terorističke trendove, u kontekstu pandemije Covida-19, sprječavanje nasilnog ekstremizma, jačanje međunarodnih akcija i suradnje na području suzbijanja terorizma, kao i na promicanje i poštovanje prava žrtava terorizma. 

Središnji dio konferencije odvijao se putem četiri panela na sljedeće teme: pravni mehanizmi međunarodne suradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, procjena terorističkih prijetnji i napori u prevenciji nasilnog ekstremizma, promicanje i zaštita prava žrtava terorizma, te demokracija u uvjetima pandemije Covida-19. 

PAM i PS OESS zajednički su organizirali drugi panel posvećen procjeni terorističkih prijetnji i naporima u prevenciji nasilnog ekstremizma, s ciljem boljeg razumijevanja evolucije terorističkih trendova, kao i procjene tekućih međunarodnih napora na sprječavanju svih oblika nasilnog ekstremizma.

Sudionici panela raspravljali su o važnosti nadogradnje nacionalnih strategija i zakonodavstva o borbi protiv terorizma, kako bi se učinkovito prilagodili novonastalim trendovima. To je osobito važno u kontekstu krize uzrokovane pandemijom Covida-19, koja je pogoršala već postojeće ranjivosti te omogućila teroristima i nasilnim ekstremistima lakše širenje destruktivnih ideologija i promicanje daljnje podjele i radikalizacije u društvima.

Istaknuto je kako je poseban izazov za kreatore politike postizanje krajnje osjetljive ravnoteže između učinkovitih sigurnosnih mjera, s jedne strane, i punog poštovanja ustavnih i međunarodnih standarda ljudskih prava, s druge strane. Zaključno je naglašeno kako parlamenti trebaju biti informirani te proaktivni u poduzimanju inicijativa u programu borbe protiv terorizma, kontinuirano procjenjujući prijetnje i podržavajući vlade u donošenju i ažuriranju nacionalnih strategija i zakonodavstva na području borbe protiv terorizma. 

OSCE PA Video: Global Threats and Challenges in the Context of the Covid-19 Pandemic - Terrorism and Violent Extremism