Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće o Prijedlogu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu (u dijelu koji se odnosi na MUP, MORH, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost i sigurnosne službe)