Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, prvo čitanje, P.Z.E. br. 358

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 33. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o elektroničkom izdavanju računau javnoj nabavi, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. lipnja 2018. godine. 

Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi zakon kao matično radno tijelo.
 
U uvodnom izlaganju prestavnik predlagatelja pojasnio je da se ovaj zakon donosi zbog provedbe stečevine EU i osiguranja zakonodavnog okvira za elektroničko fakturiranje u postupcima javna nabave.Donošenjem zakona ostvarit će se uštede u poslovnom procesu, skratiti rokovi obrade računa te ubrzati plačanja.U primjeni zakona biti će potrebno osiguratitransportnu infrastrukturu za interkonekciju informacijskih posrednika i razmjenu e Računa.

Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo jednoglasno je odlučio Hrvatskome saboru predložiti slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.
2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja Konačnog prijedloga zakona.
      
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Darinka Kosora, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Darinko Kosor