Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo s rasprave o Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2019.

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 10. sjednici  održanoj 9. lipnja 2021. godine, raspravljao je Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2019., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, aktom od 29. lipnja 2020. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja upoznao je Odbor sa stanjem mirovinskog osiguranja za 2019. godinu. 
U 2019. godini u Zavodu je bilo evidentirano 1 241 111 korisnika i 1 545 192 osiguranika, tako da je omjer 1:1,25 (u 2017. godini omjer je bio 1:1,20, a u 2018 godini 1:1,22). Ukupni prihodi Zavoda iznosili su 42,806 milijardi kuna, a rashodi 42,724 milijarde, od čega za mirovine 40,898 milijardi kuna, odnosno 95,72%, u odnosu na 2018. godinu veći su za 4,2%. Iako je usklađivanje mirovina u 2019. godini bilo 3,6% smanjio se udio  prosječne mirovine u prosječnoj plaći, zbog rasta plaća u posljednje tri godine. 

Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2019. godine (umanjena za prirez i porez) iznosila je 2.507,03 kuna, a udio te mirovine u  prosječnoj neto plaći iznosio je 38,22%.
Prosječna starosna mirovina za prosinac 2019. iznosila je 2.718,08 kuna ili 41,44% prosječne neto plaće.
Prosječna starosna mirovina određena na temelju mirovinskog staža od 40 i više godina   na dan 31.12. 2019. godine iznosila je 4.638,85 kuna ili 70,72 % prosječne neto plaće za prosinac 2019.
Udio korisnika mirovina s navršenim stažem od 40 i više godina postupno se povećava. 
Prosječan mirovinski staž korisnika starosne mirovine iznosi 32 godine, korisnika prijevremene starosne mirovine 36 godina, korisnika invalidske 22 godine, obiteljske 28 godina, a prosjek mirovinskog staža svih korisnika mirovina iznosi 31 godina, a u posljednjih deset godina prosječni mirovinski staž povećao se za 1 godinu.

Najveći broj korisnika mirovina je u dobnoj skupini od 65 do 69 godina (272 132, odnosno 23,72%), dok se udio korisnika u mlađim dobnim skupinama blago smanjuje uz istodobno povećanje udjela korisnika u starijim dobnim skupinama.

Od ukupno 1 241 111 korisnika mirovina, u koje su uključeni i korisnici mirovina Hrvatske vojske, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Hrvatskog vijeća obrane, evidentirano je 823 069 (66,32%) korisnika starosne mirovine. Invalidsku mirovinu ostvarilo je 181 871 korisnika (14,65%), a obiteljsku mirovinu 236 2171 korisnika (19,03%).
Udio mirovinskih rashoda u BDP-u iznosio je 10,22%, neznatno se smanjio u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosio 10,39%.
Predstavnica Vlade Republike Hrvatske obrazložila je pisano mišljenje Vlade Republike Hrvatske kojim predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskoga  zavoda za mirovinsko osiguranje za 2019.godinu. 
U raspravi je istaknuo kako je Izvješće transparentno i pozitivno, međutim demografsko starenje stanovništva dugoročno će nepovoljno utjecati na održivost mirovinskog sustava. 
U raspravi je iznijet prijedlog zaključka da se na temelju članka  44.stavka 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora  provede rasprava na sjednici Sabora o Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje za 2019.
Prijedlog zaključka odbijen je većinom glasova (2 za i 7 protiv).

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno (9 za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak  

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje za 2019.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Davorka Vidovića.

Predsjednik Odbora

Davorko Vidović