Odbor za vanjsku politiku

Izvješće Odbora za vanjsku politiku o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-A, s druge strane, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 136

Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora na 13. sjednici održanoj 12. lipnja  2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-A, s druge strane, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. travnja 2017.

Odbor za vanjsku politiku raspravljao je o Prijedlogu ovog zakona Vlade Republike Hrvatske kao matično radno tijelo.

Tijekom rasprave istaknuto je da je Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, i država Južnoafričke razvojne zajednice usmjeren na razvoj, s ciljem iskorjenjivanja siromaštva uspostavom trgovinskog partnerstva, koje je u skladu s ciljem održivog razvoja i milenijskim razvojnim ciljevima.

Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora jednoglasno je podržao Prijedlog Vlade Republike Hrvatske i odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-A, s druge strane, s Konačnim prijedlogom zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio dr. sc. Miru Kovača, predsjednika Odbora za vanjsku politiku.


PREDSJEDNIK ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU
dr. sc. Miro Kovač