14., izvanredna sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


ZAPISNIK 14., IZVANREDNE SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


održane 16. prosinca 2022. godine.


Zagreb, prosinac 2022. 

HRVATSKI SABOR
Zapisnik
četrnaeste, izvanredne sjednice Hrvatskoga sabora 
održane 16. prosinca 2022. godine

Izvanredna sjednica Hrvatskoga sabora sazvana je na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, a na temelju članka 220. i 221. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Sjednicu Hrvatskoga sabora otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković 16. prosinca 2022. godine u 9.30 sati. 
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Poziv za izvanrednu sjednicu s predloženim dnevnim redom dostavljen je zastupnicima elektroničkim putem.
Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.

IZNOŠENJE STAJALIŠTA 
Stajalište su iznosili zastupnici: Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Utvrđeni dnevni red 
14., izvanredne sjednice
1.    IZJAŠNJAVANJE O AMANDMANIMA NA:
- KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP), drugo čitanje, P.Z.E. br. 314
- KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNOM POREZU NA DOBIT, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 431 
- KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 397 
- KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 389
- PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA VOJNU POMOĆ ZA POTPORU UKRAJINI „EU MILITARY ASSISTANCE  MISSION – UKRAINE“.
2.     GLASOVANJE O RASPRAVLJENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA 13. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. 315

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 394

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O  TRGOVINI, prvo čitanje, P.Z. 429

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 395

5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNOM POREZU NA DOBIT, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 431 

6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 432

7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 397 

8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 396

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 391

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 424

11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 425

12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 433

13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 434 

14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 430

15.    PRIJEDLOG NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

16.    PRIJEDLOG NACRTA IZMJENA USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 426

18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 317 

19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, drugo čitanje, P.Z.  br. 301 

20.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA VOJNU POMOĆ ZA POTPORU UKRAJINI „EU MILITARY ASSISTANCE MISSION – UKRAINE“  

21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 414

22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415

23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 416

24.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI FUNKCIONIRANJA SUSTAVA GOSPODARENJA ENERGENTIMA NAFTE I PLINA KOJI SE PROIZVODE NA TERITORIJU HRVATSKE TE NADZORA, MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI, NEZAKONITIH RADNJI I KORUPCIJE - predlagatelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru

25.    PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE

26.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404

27.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z.E. 403 

28.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 299

29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 410

30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 277

31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 422 

32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 406

33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 321

34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP), drugo čitanje, P.Z.E. br. 314

35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 291 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

36.    PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U JAVNOM SEKTORU, prvo čitanje, P.Z. br. 318

37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 298

38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 389

39.    PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE DO 2032. GODINE

40.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

41.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za sport    

42.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR  FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

43.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2021. GODINU  - podnositeljica: Financijska agencija

44.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA 2021. GODINU - podnositelj: Hrvatska banka za obnovu i razvitak

45.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.

1.    IZJAŠNJAVANJE O AMANDMANIMA NA:
- KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP), drugo čitanje, P.Z.E. br. 314
Tijekom rasprave na 13. sjednici predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 5. stavak 5. 
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 20.
- PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNOM POREZU NA DOBIT, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 431 
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 8., amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 13. stavak 3. i amandman zastupnika Antona Klimana na članak 13. stavak 1.
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 4. stavak 1. i amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 4., članak 5. stavci 1., 2. i 3., članak 6. stavak 2., članak 7., članak 8., članak 9., članak 12., članak 13. stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7., članak 14., članak 15. stavak 2., članak 16., članak 19. stavak 4., članak 21. stavci 1. i 2. i na članak 22.
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio predloženi Zaključak Kluba zastupnika SDP-a.
- KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 397 
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 5. u izmijenjenom članku 14. stavak 3. i na članak 7. u izmijenjenom članku 17. stavci 1., 6. i 8.
- KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 389 
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 45. u izmijenjenom članku 114. stavak 3.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana zastupnika Marina Miletića na članak 49., zastupnik povlači amandman.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je predložene zaključke Odbora za poljoprivredu tijekom rasprave na 13. sjednici. 
- PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA VOJNU POMOĆ ZA POTPORU UKRAJINI „EU MILITARY ASSISTANCE  MISSION – UKRAINE“
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio Zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Kluba zastupnika SDP-a te Zaključak zastupnice Dalije Orešković. 
2.     GLASOVANJE O RASPRAVLJENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA 13. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. 315
Predstavnik predlagatelja je na 13. sjednici prihvatio amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 6. 
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /117 „za“, 8 „protiv“/, donio Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 394
Stanku je zatražio zastupnik Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku. Izjašnjavanje o  amandmanima provedeno je na 13. sjednici.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je identični amandman Kluba zastupnika SDP-a i zastupnice Ermine Lekaj Prljaskaj na članak 3. u izmijenjenom članku 13. stavak 7., amandmane zastupnika Silvana Hrelje na članak 6. u izmijenjenom članku 16. stavak 9., članak 32. u dodanom članku 87.a stavak 1., amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 8. u dodanom članku 17.c stavak 2., članak 56. uvodna rečenica te u dodanom članku 221.g stavci 5. i 6. i na članak 65. stavci 2. i 3. te amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 1. točka 4.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 2. u izmijenjenom članku 12. stavci 2., 4., 7. i 9., članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 1. točka 4. i stavak 2. točka 3., članak 10. dodani članci 18.a, 18.b i 18.c, članak 17. u izmijenjenom članku 46. stavak 2., članak 18. u izmijenjenom članku 48. stavak 1., stavak 1. točka 3. i stavak 2., članak 20. u izmijenjenom članku 53. stavak 7. i stavak 11., članak 22. u dodanom članku 60.a stavak 7. i stavak 8., članak 24. u izmijenjenom članku 62. stavak 2., članak 27. u izmijenjenom članu 66. stavak 3., stavak 5. koji postaje stavak 4. te iza stavka 10. koji postaje stavak 9. dodani su novi stavci 10. i 11., članak 39. u izmijenjenom članku 94. stavak 1., članak 40. u izmijenjenom članku 95. stavak 7., članak 53. u izmijenjenom članku 151. stavci 4. i 5., članak 54. u izmijenjenom članku 192. stavak 4., na članak 56. dodani članci 221.a do 221.p i na članak 14. u izmijenjenom članku 34. stavak 1. amandman zastupnika Darija Hrebaka na članak 56. dodani članak 221.d stavak 4.; amandman zastupnice Ružice Vukovac na članak 54. u izmijenjenom članku 192. dodani stavci 4., 5. i 6.; amandman zastupnika Predraga Štromara na članak 39. u izmijenjenom članku 94. stavak 1.; amandman zastupnika Erika Fabijanića na članak 1. u izmijenjenom članku 2. dodani novi stavak 3.; amandmane Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 7. u izmijenjenom članku 17. stavak 2., članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 1. točka 4. i stavak 2. točka 3. i na članak 17. u izmijenjenom članku 46. stavak 2.; amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 1. točka 4. i stavak 2. točka 3., članak 17. u izmijenjenom članku 46. stavak 2., članak 17. u izmijenjenom članku 46. stavak 6., članak 22. u dodanom članku 60.a stavak 6. i stavak 7., članak 22. u dodanom članku 60.a stavak 8., članak 31. u izmijenjenom članku 87. stavak 3., članak 40. u izmijenjenom članku 95. stavak 7., članak 50. u izmijenjenom stavku 135. dodani novi stavak 7. i na članak 56. u dodanom članku 221.d stavci 3. i 4.; amandmane Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 1. točka 4. i stavak 2. točka 3., članak 8. u dodanom članku 17.c stavci 4. i 5., članak 22. u dodanom članku 60.a stavak 7. i stavak 8., članak 30. u izmijenjenom članku 86. stavak 1. te iza stavka 3. dodani stavci 4., 5., 6. i 7., članak 31., članak 36. u izmijenjenom članku 91. dodani stavak 7. i na članak 14. u izmijenjenom članku 34. stavak 1.; amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 2. u izmijenjenom članku 12. stavak 2., članak 2. u izmijenjenom članku 12. stavak 3., članak 2. u izmijenjenom članku 12. stavak 4., članak 2. u izmijenjenom članku 12. stavak 7., članak 3. u izmijenjenom članku 13. dodani stavak 9., članak 5. u izmijenjenom članku 15. stavak 1. točka 2., članak 5. u izmijenjenom članku 15. stavak 1. točka 5., članak 5. u izmijenjenom članku 15. stavak 3., članak 6. u izmijenjenom članku 16. stavak 8., članak 7. u izmijenjenom članku 17. stavak 5., članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 1. točka 4., članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 1. dodana točka 7., članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 2. točka 3., članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 3., članak 8. u dodanom članku 17.b stavak 3., članak 8. u dodanom članku 17.c stavak 2., članak 8. u dodanom članku 17.c stavak 5., članak 9. u izmijenjenom članku 18. stavak 1., članak 10. u dodanom članku 18.b stavak 5., članak 16. u izmijenjenom članku 36. dodani stavak 4., članak 17. u izmijenjenom članku 46. stavak 2., članak 17. u izmijenjenom članku 46. stavak 4., članak 17. u izmijenjenom članku 46. stavak 6., članak 18. u izmijenjenom članku 48. stavak 1. točka 1., članak 18. u izmijenjenom članku 48. stavak 1. točka 3., članak 18. u izmijenjenom članku 48. stavak 2., članak 22. u dodanom članku 60.a stavak 6., članak 23. u izmijenjenom članku 61. stavci 1. i 2., članak 27. u izmijenjenom članku 66. dodani stavak 11., članak 33. u izmijenjenom članku 88. stavak 1., članak 34. u izmijenjenom članku 90. stavak 2., članak 35. u dodanom članku 90.b dodani stavak 2., članak 36. u izmijenjenom članku 91. dodani stavak 7., članak 37. u izmijenjenom članku 92. stavak 6., članak 39. u izmijenjenom članku 94. stavak 1., članak 39. u izmijenjenom članku 94. dodani stavak 2., članak 39. u izmijenjenom članku 94. stavak 2., članak 39. u izmijenjenom članku 94. stavak 4., članak 40. u izmijenjenom članku 95. stavak 7., članak 40. u izmijenjenom članku 95. stavak 7., članak 47. u izmijenjenom članku 132. dodani stavak 4., članak 54. u izmijenjenom članku 192. dodani stavci 4., 5. i 6., članak 55. u izmijenjenom članku 201. dodani stavak 6., članak 56. u dodanom članku 221.d stavak 1., članak 56. u dodanom članku 221.d stavak 3., članak 56. u dodanom članku 221.d stavak 4., članak 56. u dodanom članku 221.g stavak 1. točka 4., članak 56. u dodanom članku 221.g stavak 6., članak 56. u dodanom članku 221.h stavak 3., članak 56. u dodanom članku 221.i stavak 2., članak 56. u dodanom članku 221.l stavak 1. dodana točka 11., članak 56. u dodanom članku 221.l stavak 2. točka 2., članak 56. u dodanom članku 221.l stavak 2. točka 3., članak 26. u izmijenjenom članku 65. stavak 3. i stavak 4., članak 56. u dodanom članku 221.l stavak 2. točka 4. i na članak 56. u dodanom članku 221.n stavak 4.; amandmane zastupnice Katice Glamuzine na članak 2. u izmijenjenom članku 12. stavci 2., 7. i 9., članak 8. u dodanom članku 17.c stavak 4., članak 30. u izmijenjenom članku 86. stavak 1. i dodani stavci 4., 5., 6. i 7., članak 36. u izmijenjenom članku 91. stavak 6. i na članak 14. u izmijenjenom članku 34. stavak 1.
Amandmane su povukli: zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj na članak 2. u izmijenjenom članku 12. stavak 7. točka 2., zastupnik Silvano Hrelja na članak 5. u izmijenjenom članku 15. stavak 1. točka 9. i stavak 3. i na članak 35. u dodanom članku 90.b stavci 3. i 4., zastupnik Erik Fabijanić na članak 39. u izmijenjenom članku 94. stavak 1. i dodani novi stavak 2. te zastupnica Katica Glamuzina na članak 31. u izmijenjenom članku 87. stavci 4., 5., 6. i 7.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /77 „za“, 54 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima. 
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio, a Hrvatski sabor većinom glasova /54 „za“, 76 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O  TRGOVINI, prvo čitanje, P.Z. 429
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /92 „za“, 8 „protiv“, 34 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o  trgovini.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 395
Izjašnjavanje o amandmanima provedeno je na 13. sjednici.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 7. stavak 9. i na članak 10. stavak 2. i amandman Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika na članak 22. stavci 1. i 2.

Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /130 „za“, 1 „protiv“/, donio Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNOM POREZU NA DOBIT, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 431 
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku. Izjašnjavanje o amandmanima provedeno je na 14., izvanrednoj sjednici.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 8., amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 13. stavak 3. i amandman zastupnika Antona Klimana na članak 13. stavak 1.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 4. stavak 1. i amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 4., članak 5. stavci 1., 2. i 3., članak 6. stavak 2., članak 7., članak 8., članak 9., članak 12., članak 13. stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7., članak 14., članak 15. stavak 2., članak 16., članak 19. stavak 4., članak 21. stavci 1. i 2. i na članak 22.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /96 „za“, 37 „protiv“/, donio Zakon o dodatnom porezu na dobit, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima. 
Nakon donošenja Zakona bilo je bespredmetno glasovati o Zaključku Kluba zastupnika SDP-a kojim se predlaže provođenje rasprave u prvom čitanju.
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 432
Tijekom rasprave na 13. sjednici predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 4.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /117 „za“, 14 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom. 
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 397 
Izjašnjavanje o amandmanima provedeno je na 14., izvanrednoj sjednici.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 5. u izmijenjenom članku 14. stavak 3. i na članak 7. u izmijenjenom članku 17. stavci 1., 6. i 8.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /130 „za“, 4 „suzdržana“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 396
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /132 „za“, 1 „suzdržan“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 391
Tijekom rasprave na 13. sjednici  predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 12. u izmijenjenom članku 26. stavak 3.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /114 „za“, 6 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 424
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku. Izjašnjavanje o amandmanima provedeno je na 13. sjednici.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 4. stavak 1., članak 13. u dodanom članku 20. stavak 3. i na članak 34.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 26. u članku 40. dodani stavak 2. i na članak 27. u članku 42. dodana točka 3.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /127 „za“, 1 „suzdržan“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 425
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku. Izjašnjavanje o amandmanima provedeno je na 13. sjednici.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 2. u izmijenjenom članku 3. stavku 1. dodanoj točki 47., članak 34. u dodanim člancima 47.a stavku 6. i 47.b stavku 3., članak 47. u izmijenjenom članku 211. stavku 1., članak 48. stavku 2. i na članak 63. stavku 2. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 6. u članku 14. dodani stavak 2., članak 10. u članku 18. stavku 1., članak 23. u članku 31. stavku 3. i na članak 29. 
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /114 „za“, 17 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 433
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /77 „za“, 49 „protiv“, 6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 434 
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /77 „za“, 55 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 430
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku. Izjašnjavanje o amandmanima provedeno je na 13. sjednici.
Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 1. stavak 2., članak 7. u uvodnoj rečenici i dodani stavak 2., članak 20. stavak 5., članak 25. stavci 4. i 5., članak 31. stavak 3., članak 39. stavci 4. i 6., članak 42. stavci 4. i 6., članak 49. stavci 5. i 6., članak 57. stavak 4., članak 62. stavak 4. /u izmijenjenom obliku/ i na članak 65. stavak 3.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Marina Miletića na članak 23. stavak 3., amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 15. dodani stavci 8. i 9. te amandmane Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 16. stavak 1. i na članak 26. dodani stavak 6.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /116 „za“, 18 „suzdržanih“/, donio Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima. 
Predstavnica predlagatelja nije prihvatila, a Hrvatski sabor većinom glasova /54 „za“, 72 „protiv“/ nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
15.    PRIJEDLOG NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /77 „za“, 18 „protiv“, 14 „suzdržanih“/, donio
ODLUKU
O UTVRĐENOM NACRTU PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
I.
Utvrđuje se Nacrt promjene Ustava Republike Hrvatske u tekstu kako ga je, sukladno Odluci o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, podnio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora.
II.
Sukladno odredbi članka 60. stavka 1. podstavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav će, na temelju i u okviru Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske te primjedbi i prijedloga iznesenih u raspravi, podnijeti Hrvatskom saboru Prijedlog promjene Ustava Republike Hrvatske.
16.    PRIJEDLOG NACRTA IZMJENA USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /77 „za“, 16 „protiv“, 16 „suzdržanih“/, donio
ODLUKU
O UTVRĐENOM NACRTU IZMJENA USTAVNOG ZAKONA 
O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE
I.
Utvrđuje se Nacrt izmjena Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske u tekstu kako ga je, sukladno Odluci o pristupanju izmjeni Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, podnio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora.
II.
Sukladno odredbi članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav će, na temelju i u okviru Nacrta izmjena Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske te primjedbi i prijedloga iznesenih u raspravi, podnijeti Hrvatskom saboru Prijedlog izmjena Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 426
Izjašnjavanje o amandmanu provedeno je na 13. sjednici.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 1. u izmijenjenom članku 143. stavci 4. i 5.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., jednoglasno /134 „za“/,  donio Zakon o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 317 
Izjašnjavanje o amandmanima provedeno je na 13. sjednici.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane zastupnice Vesne Bedeković na članak 10. stavak 5. i na članak 12. stavak 5. 
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /93 „za“, 14 „protiv“, 27 „suzdržanih“/, donio Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, drugo čitanje, P.Z.  br. 301 
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /84 „za“, 7 „protiv“, 41 „suzdržan“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
20.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA VOJNU POMOĆ ZA POTPORU UKRAJINI „EU MILITARY ASSISTANCE MISSION – UKRAINE“  
Stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u  ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Hrvatski sabor, 16. prosinca 2022., nije donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini „EU MILITARY ASSISTANCE MISSION – UKRAINE“.  /97 „za“, 10 „protiv“/ 
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske očitovao se o predloženim zaključcima Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Kluba zastupnika SDP-a te zastupnice Dalije Orešković na 14., izvanrednoj sjednici.
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije donio Zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Kluba zastupnika SDP-a /33 „za“, 74 „protiv“, 1 „suzdržan“/ te Zaključak zastupnice Dalije Orešković /32 „za“, 75 „protiv“/. 
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 414
Izjašnjavanje o amandmanima provedeno je na 13. sjednici.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 2. u izmijenjenom članku 39. dodani novi stavak 3., članak 3. u izmijenjenom članku 44. stavak 2. dodana točka 5. i na članak 4. u izmijenjenom članku 77. točka 5.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., jednoglasno /124 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415
Izjašnjavanje o amandmanima provedeno je na 13. sjednici.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 2. u izmijenjenom članku 19. dodani stavak 2. točka 1.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 1. u izmijenjenom članku 11. dodani stavak 8. i na članak 2. u izmijenjenom članku 19. dodani stavak 3.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., jednoglasno /119 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 416
Izjašnjavanje o amandmanu provedeno je na 13. sjednici.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 1. u izmijenjenom članku 15. dodani stavak 4. točka 1.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., jednoglasno /121 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom. 
24.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI FUNKCIONIRANJA SUSTAVA GOSPODARENJA ENERGENTIMA NAFTE I PLINA KOJI SE PROIZVODE NA TERITORIJU HRVATSKE TE NADZORA, MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI, NEZAKONITIH RADNJI I KORUPCIJE - predlagatelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru
Hrvatski sabor, 16. prosinca 2022., većinom glasova /44 „za“, 76 „protiv“/, nije donio Odluku o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje učinkovitosti funkcioniranja sustava gospodarenja energentima nafte i plina koji se proizvode na teritoriju Hrvatske te nadzora, mogućih nepravilnosti, nezakonitih radnji i korupcije.
25.    PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /77 „za“, 5 „protiv“,  41 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine.
26.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /89 „za“, 33 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu.
 2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
27.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z.E. 403 
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /90 „za“, 33 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
28.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 299
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku. Izjašnjavanje o amandmanima provedeno je na 13. sjednici.
Tijekom rasprave predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 112. i amandmane zastupnice Marije Jelkovac na članak 3. točke e), f) i g), članak 58. stavak 7. i na članak 115. stavak 3. točke 40. i 41. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnika Domagoja Hajdukovića na članak 8., članak 63. stavak 1., članak 66. stavak 1. i na članak 66. dodani stavak 3. te amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 42. stavak 4., članak 44. stavak 4., članak 47. stavak 5. i na članak 114. dodani stavak 4.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /113 „za“, 5 „suzdržanih“/, donio Zakon o zdravlju životinja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 410
Tijekom rasprave na 13. sjednici predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 4., članak 15., članak 32., članak 38. i na članak 49. 
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., jednoglasno /120 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 277
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., jednoglasno /120 „za“/, donio Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 422 
Izjašnjavanje o amandmanima provedeno je na 13. sjednici.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika zeleno lijevog bloka na članak 1. točka 4., članak 1. točka 5., članak 1. točka 6., članak 1. točka 10., članak 1. točka 19., članak 1. točka 20., članak 3. u članku 4. stavci 2. i 3., članak 4. u članku 5. stavku 1., članak 7., članak 18., članak 21. u članku 43. stavku 3., članak 22. u dodanom članku 43.a, članak 23. - na naslov iznad članka 44. i na članak 44., članak 25. i na članak 27. u članku 48. stavku 1.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /77 „za“, 10 „protiv“, 20 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 406
Tijekom rasprave na 13. sjednici predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 4. 
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., jednoglasno /112 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 321
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /103 „za“, 11 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP), drugo čitanje, P.Z.E. br. 314
Izjašnjavanje o amandmanu Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka provedeno je na 14., izvanrednoj sjednici.  
Tijekom rasprave na 13. sjednici predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 5. stavak 5. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova /26 „za“, 75 „protiv“/ nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 20.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., jednoglasno / 112 „za“/, donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP), u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 291 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /78 „za“, 24 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.
36.    PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U JAVNOM SEKTORU, prvo čitanje, P.Z. br. 318
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /101 „za“, 10 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom sektoru.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 298
Tijekom rasprave na 13. sjednici predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 7. dodani članak 11.d stavak 5. 
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /113 „za“, 1 „suzdržan“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 389
Izjašnjavanje o amandmanima provedeno je na 14., izvanrednoj sjednici.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 45. u izmijenjenom članku 114. stavak 3. 
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /77 „za“, 1 „protiv“, 36 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske prihvatio je predložene zaključke Odbora za poljoprivredu.
Hrvatski sabor je, jednoglasno /90 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za poljoprivredu, donio 
ZAKLJUČKE
1.    Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Zakona, na temelju članka 78. stavka 2. Zakona o poljoprivredi, pokrene postupke izrade i usvajanja općih zahtjeva/standarda kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode namijenjene krajnjim potrošačima koji do sada nisu obuhvaćeni nacionalnim propisima koji propisuju zahtjeve kvalitete, te da pristupi procjeni potrebe prilagodbe važećih pravilnika.
2.    Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Zakona, pokrenu postupke međuresornog usuglašavanja s ciljem prilagodbe postupaka zelene javne nabave kojima bi se osigurala minimalna zastupljenost od 20% ekoloških i integriranih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,  proizvoda iz sustava kvalitete registriranih na nacionalnoj i europskoj razini i proizvoda iz kratkih lanaca opskrbe hranom.
3.    Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da u roku od šest mjeseci izvijeste Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora o provedbi ovih zaključaka.
39.    PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE DO 2032. GODINE
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /95 „za“, 18 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Strategiju digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine.

O aktima od 40. do. 44. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. 
40.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Podnositeljica akta je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti na temelju članka 13. Zakona o elektroničkim komunikacijama. 
Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /77 „za“, 10 „protiv“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2021.
41.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za sport
Podnositelj akta je Nacionalno vijeće za sport na temelju članka 4. Zakona o sportu.
Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /77 „za“, 1 „protiv“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za obitelj, mlade i sport, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za sport za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.
42.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Podnositeljica akta je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /77 „za“, 11 „protiv“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu.
43.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
Podnositeljica akta je Financijska agencija na temelju članka 21. Zakona o Financijskoj agenciji.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /77 „za“, 11 „protiv“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2021. godinu.
44.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak 
Podnositeljica akta je Hrvatska banka za obnovu i razvitak na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022., većinom glasova /77 „za“, 18 „protiv“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Odluku o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2021. godinu.
45.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
Hrvatski sabor je, 16. prosinca 2022. objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /103 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, donio sljedeće odluke:  
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE 
ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razrješuje se član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora Ante Prkačin.
Za članicu Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora bira se Jelena Miloš.
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA 
ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA
Razrješuje se potpredsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora Marijan Pavliček.
Za potpredsjednika Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora bira se Marko Milanović Litre.
ODLUKU
O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA 
ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora bira se Ante Prkačin.
Dana 15. rujna 2022. dužnost člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Vilim Matula, zbog mirovanja zastupničkog mandata.
ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANICE 
ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora imenuje se Ivana Crnić.
Imenovana članica stupa na dužnost s danom 15. siječnja 2023.    
ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANICE 
ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija imenuje se Giordana Radin-Mačukat.
Imenovana članica stupa na dužnost s danom 15. siječnja 2023.
ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANA 
ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora imenuje se Marijan Kotarac.

Imenovani član stupa na dužnost s danom 15. siječnja 2023. 

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANA 
ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske imenuje se Ivan Pepić. 

Imenovani član stupa na dužnost s danom 15. siječnja 2023.

_________________________________________________________________________
Sjednica je zaključena 16. prosinca 2022. godine u 15.36 sati.


                      TAJNICA                                     PREDSJEDNIK
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA              HRVATSKOGA SABORA


          Kristina Zadro Omrčen                                  Gordan Jandroković