U Saboru predstavljena Strategija Vijeća Europe za prava djeteta od 2016. do 2021.

Zagreb - Odbor za obitelj, mlade i sport, na inicijativu i u suradnji s pravobraniteljicom za djecu, organizirao je predstavljanje Strategije Vijeća Europe za prava djeteta od 2016. do 2021. – novi okvir i poticaj za unapređivanje prava sve djece.

Na predstavljanju Strategije Vijeća Europe za prava djeteta od 2016. do 2021. sudjelovali su predstavnici mjerodavnih tijela i institucija, organizacija civilnoga društva, akademske zajednice, stručnjaci i ostali zainteresirani za daljnje unapređivanje i podizanje razine zaštite prava djece u Hrvatskoj.  

Uvodno je predsjednik Odbora za obitelj, mlade i sport Ivan Vrdoljak podsjetio da je Strategija Vijeća Europe za prava djeteta od 2016. do 2021. novi strateški dokument, koji je Vijeće ministara Vijeća Europe prihvatilo početkom ožujka ove godine. Strategija je službeno proglašena na konferenciji Vijeća Europe, održanoj početkom travnja u Sofiji te predstavlja temelj djelovanja u zaštiti prava djece u sljedećem razdoblju za sve zemlje članice Vijeća Europe, dodao je. Vrdoljak je naglasio važnost zajedničkoga djelovanja i suradnje u primjeni ovoga strateškog dokumenta. 

Pomoćnik ministrice socijalne politike i mladih Ante Babić osvrnuo se na Nacionalnu strategiju za prava djece u RH za razdoblje od 2014. do 2020., istaknuvši da je riječ o temeljnom dokumentu kojim se promovira cjeloviti i integrirani pristup pravima djece. U nastavku je usporedio Nacionalnu strategiju za prava djece u RH za razdoblje od 2014. do 2020. sa Strategijom Vijeća Europe za prava djeteta od 2016. do 2021., utvrdivši da postoji visoka razina usklađenosti dvaju dokumenata. – Promocija i zaštita prava djece u RH predstavljaju jedno od područja gdje je zabilježen značajan napredak i iskorak, kazao je Babić. 

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić podsjetila je na pet ključnih ciljeva i područja Strategije Vijeća Europe u kojima je potrebno zajamčiti prava svakom djetetu, a to su: jednake mogućnosti za svu djecu, sudjelovanje sve djece, život bez nasilja za svu djecu, pravosuđe prilagođeno djetetu i dječja prava u digitalnom okruženju. Posebno se osvrnula na prvo područje Strategije - jednake mogućnosti za svu djecu, istaknuvši problem nejednakosti na razini lokalnih zajednica u RH. Posebno je upozorila na porast nasilja putem interneta te u tom kontekstu i na važnost zaštite djece od nasilja u digitalnom okruženju. 

Predstojnica UNICEF-ova ureda za Hrvatsku Valentina Otmačić govorila je o Strategiji Vijeća Europe u svjetlu preporuka UN-ova Odbora za prava djeteta. Pojasnila je da Odbor čini osamnaest neovisnih stručnjaka koji pomažu državama da dođu do stupnja pune realizacije prava djeteta. Neke od preporuka UN-ova Odbora za prava djeteta za Hrvatsku su: povećanje proračunskih izdvajanja za socijalni sektor, transformacija domova socijalne skrbi, jednak pristup obrazovanju te promicanje važnosti sudjelovanja djece u procesima odlučivanja. Otmačić je podsjetila i na važnost praćenja provedbi navedenih preporuka. 

U nastavku je Marina Trbus iz Udruge roditelja „Korak po korak“ izložila perspektivu nevladina sektora te istaknula dobre politike i važnost integracije djelovanja i politika. 

informacija za medije 
 

Autor: Služba za medije