9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Tomislav Sokol (HDZ)

Sokol, Tomislav

Rođen je 20. rujna 1982. u Zagrebu. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i doktorski studij na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu, Belgija (VSS - diplomirani pravnik, magistar prava, doktor pravnih znanosti). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.09.2017.

Datum završetka mandata:

02.07.2019.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 22. rujna 2017. kao zamjeniku zastupnika Jasena Mesića
  • zastupniku je prestao mandat danom 2. srpnja 2019.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: