5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Ruža Tomašić (HSP)

Tomašić, Ruža

Rođena je 10. svibnja 1958. u Mladoševici (Maglaj – Bosna i Hercegovina). Završila Ontario Police College (Ontario – Kanada); VŠS – policajka. 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2003.

Datum završetka mandata:

11.01.2008.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Hrvatske stranke prava

Izborna jedinica: