7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Ruža Tomašić (HSP dr. Ante Starčević)

Tomašić, Ruža

Rođena je 10. svibnja 1958. u Mladoševici (Maglaj, Bosna i Hercegovina). Završila Ontario Police College u Ontariju, Kanada (VŠS – detektiv inspektor).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

01.07.2014.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je prestao mandat 1. srpnja 2014.
  • zastupnici je započelo mirovanje mandata danom 1. srpnja 2013.; zamjenik zastupnice je Ivan Šimunović

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević - Hrvatska čista stranka prava

Izborna jedinica: