Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 87

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 10. sjednici održanoj  11. lipnja 2008., razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od  29. svibnja  2008., uz prijedlog da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora,  predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom  Prijedlogu zakona raspravljao u svojstvu matičnoga  radnog tijela.

Uvodno izlaganje podnijela  je predstavnica  predlagatelja.
 
Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru  predložiti donošenje      

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKOM POTPISU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina prof. dr. sc. Dragana Kovačevića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Dragan Kovačević