Odbor za obitelj, mladež i šport

Izvješće Odbora za obitelj, mladež i šport o Prijedlogu zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći, prvo čitanje, P. Z. br. 122

Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskog sabora na 11. sjednici održanoj 24. rujna 2008. godine, raspravio je Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub SDP-a u Hrvatskom saboru, aktom od 23. lipnja 2008. godine.

Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskog sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano radno tijelo.

Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknu da se ovim Prijedlogom zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći priznaje pravo na medicinsku pomoć ženi i muškarcu koji ne mogu ostvariti želju za vlastitim potomstvom. Prijedlogom zakona se uređuju zdravstvene mjere s kojima se ženama i muškarcima pomaže pri začeću djeteta, određuje vrsta postupka oplodnje s biomedicinskom pomoći, te prava i obveze svih sudionika ovih postupaka. Predstavnik predlagatelja je istaknuo da će donošenje ovog Zakona, omogućiti Republici Hrvatskoj da se uključi u red europskih država koje su pravno uredile dostignuća medicinske znanosti na ovom području.

Također, navodi da je Prijedlog zakona u potpunosti usklađen s direktivama Europske unije.

Odbor je raspolagao s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske o predmetnom Prijedlogu zakona, u kojem Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske istakla je da navedeni Prijedlog zakona Vlada ne prihvaća jer ima primjedbi na predložena normativna rješenja, na usklađenost s direktivama Europske unije, te drugim međunarodno pravnim instrumentima.

U raspravi članova Odbora je istaknuto da je potrebno donijeti i imati zakon koji će pravno regulirati ovu materiju, međutim većina članova podržala je mišljenje Vlade Republike Hrvatske i razloge koji su navedeni da se ne prihvati Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći.

Predsjednica Odbora istaknula je da ovaj Prijedlog zakona kvalitetno pravno propisuje medicinski potpomognutu oplodnju i da je Prijedlog u potpunosti usklađen s direktivama Europske unije i smatra da bi Odbor trebao prihvatiti Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova ( 5 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ ) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći

ZAKLJUČAK


Ne prihvaća se Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Milanka Opačić, predsjednica Odbora. U slučaju odsutnosti predsjednice, za izvjestiteljicu određuje se Željana Kalaš, potpredsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA

Milanka Opačić