Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu za iskazivanje povjerenja prof. dr. sc. Blaženki Divjak za obavljanje dužnosti ministrice znanosti i obrazovanja

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 12. sjednici, održanoj 9. lipnja 2017. godine, Prijedlog za iskazivanje povjerenja prof. dr. sc. Blaženki Divjak, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. lipnja 2017. godine.

Odbor je u smislu članka 119. stavka 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (7 „ZA“ I 6 „PROTIV“) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Odluke za iskazivanje povjerenja prof. dr. sc. Blaženki Divjak za obavljanje dužnosti ministrice znanosti i obrazovanja.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Andro Krstulović Opara, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove odsutnosti Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Andro Krstulović Opara