Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 352

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 34. sjednici, održanoj 13. lipnja 2018. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. svibnja 2018. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja.

Predstavnici predlagatelja istaknuli su kako će se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima olakšati prilagodba tiskanih djela i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima u formate prilagođene potrebama slijepih osoba, osoba s oštećenjem vida ili drugim poteškoćama zbog kojih se ne mogu služiti tiskom, budući da će ovlašteni subjekti, pod određenim jasno propisanim uvjetima, moći prilagođavati i učiniti pristupačnim navedenim kategorijama korisnika ovakva djela bez potrebe prethodnog ishođenja dopuštenja nositelja autorskog i srodnih prava. Predloženim zakonom zakonodavstvo Republike Hrvatske u potpunosti će se uskladiti s odredbama Direktive 2017/1564.  

Bez rasprave, Odbor je većinom glasova ( 9 ZA i 1 SUZDRŽAN) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg za ključka

Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je doc. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
doc. dr. sc. Vesna Bedeković