Odbor za poljoprivredu

IZVJEŠĆE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU S OBJEDINJENE RASPRAVE O: PRIJEDLOGU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, P.Z. br. 872; PRIJEDLOGU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOVSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, P.Z. br. 873; PRIJEDLOGU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, P.Z. br. 874; PRIJEDLOGU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, P.Z. br. 875; PRIJEDLOGU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) br. 1107/2009 O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, P.Z. br. 876; PRIJEDLOGU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) br. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, P.Z. br. 877

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 84. sjednici održanoj 18.ožujka 2020. godine Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o šumama, s Konačnim prijedlogom zakona; Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lovstvu, s Konačnim prijedlogom zakona; Prijedlogu Zakona o dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida, s Konačnim prijedlogom zakona; Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, s Konačnim prijedlogom zakona, Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, s Konačnim prijedlogom zakona; Prijedlogu Zakona o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, s Konačnim prijedlogom Zakona, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. ožujka 2020. godine.

Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo kako je u svrhu sprječavanja utjecaja COVID-19 bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na gospodarstvo Republike Hrvatske potrebno provesti određene mjere kojima će se umanjiti negativan utjecaj navedene javnozdravstvene ugroze na hrvatsko gospodarstvo.  Predloženim dopunama zakona omogućilo bi se korištenje namjenskih prikupljenih sredstava za potrebe sprječavanja/ublažavanja utjecaja COVID-19 na nacionalno gospodarstvo.

U raspravi su postavljena pitanja o drugim mjerama planiranih sektorskih potpora, načinima korištenja sredstava koja će se prikupiti temeljem provedbi predloženih dopuna zakona. Istaknuto je i kako bi se zalihe u sektoru Drvne industrije, a osobito zalihe peleta trebale usmjeriti na potrošnju u Republici Hrvatskoj. Isto tako, zalihama i proizvodnji domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda potrebno je pronaći mjesto na unutarnjem tržištu RH. U raspravi je istaknuto kako je uz planiranu mogućnost prolongiranja i obročne otplate obveza tvrtki i poduzetnika u sektoru trebalo planirati i oslobađanje poduzetnika od plaćanja navedenih obveza. Postavljen je i upit o interventnom otkupu poljoprivrednih proizvoda.

Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se svakodnevno prati stanje u sektoru, te će temeljem istog biti i donesene odluke o načinu korištenja prikupljenih sredstava, pa tako i odluka o interventnom otkupu poljoprivrednih proizvoda. Izmjenama predloženih zakona stvaraju se preduvjeti za osiguravanje likvidnosti tvrtki i poduzetnika u sektoru za vrijeme trajanja ugroze. Uz navedeno, Ministarstvo poljoprivrede provodi i aktivnosti vezane uz primjenu dodatnog mehanizma fleksibilnosti između fondova za povećanje proizvodno vezanih plaćanja ili uvođenje interventnih mjera (Program za poljoprivredu), uz prethodno odobrenje Europske komisije. Planirane su odgode roka plaćanja zakupnina i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH, ali i dospjelih obveza prema Hrvatskim šumama za drvne sortimente, kao i odgode rokova izvršenja ugovornih obveza vezanih uz investicijske mjere  i potpore.

Odbor je, jednoglasno (9  glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje 
1. ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA;
2. ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOVSTVU;
3. ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA;
4. ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA;
5. ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) br. 1107/2009 O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA;
6. ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) br. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika dr. sc. Slavena Dobrovića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
dr. sc. Slaven Dobrović