Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Konačnom prijedlogu zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 153

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 15. sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 153, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 22. rujna 2017. godine.

Odbor je predmetni akt raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da se predloženim Zakonom uređuje, sukladno pravnoj stečevini Europske unije, područje regulacije tržišta željezničkih usluga i područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, nadležnost i ovlasti nacionalnog regulatornog tijela te inspekcijski nadzor. U obrazloženju Konačnog prijedloga zakona naveo je razlike između rješenja koja su predložena u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona. Tekst Konačnog prijedloga zakona neznatno je dorađen u nomotehničkom i pravnom smislu s ciljem jasnijeg razgraničenja nadležnosti između Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.
 
Bez rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu većinom glasova (7 ”za”, 2 ”suzdržana”) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O REGULACIJI TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH
USLUGA I ZAŠTITI PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Vedrana Babića, potpredsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
   Pero Ćosić