Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o: a) Prijedlogu odluke o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti te b) Prijedlogu odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 24. sjednici održanoj 18. travnja 2018. godine Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti te Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 15. ožujka 2018. godine.

Odbor je navedene Prijedloge odluka razmotrio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je sukladno odredbi članka 8. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), utvrđeno da Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti upravlja Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti koje čini pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća. U smislu odredbe članka 8. stavka 2. citiranog Zakona, predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH, na temelju objavljenog javnog poziva.

Kako je dosadašnjem predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti istekao mandat od 5 godina, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2018. utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, radi isteka mandata. Na istoj sjednici, Vlada Republike Hrvatske je, na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Nakon provedene rasprave o Prijedlogu odluke o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Odbor je većinom glasova (8  glasova ”ZA” i 3 glasa ”SUZDRŽAN”) utvrdio sljedeće

M i š lj e nj e

Podržava se Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, kojim Vlada Republike Hrvatske predlaže da se razriješe dužnosti radi isteka mandata dr.sc. Dražen Lučić, predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Domagoj Jurjević, zamjenik predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti te članovi Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Zdravko Jukić, dr.sc. Nikola Popović i dr.sc. Marijan Bolarić.

Nakon provedene rasprave o Prijedlogu odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Odbor je većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV”) utvrdio sljedeće

M i š lj e nj e

Podržava se Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, kojim Vlada Republike Hrvatske predlaže da se imenuje Tonko Obuljen za predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Darko Josipović za zamjenika predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti te za članove Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti imenuju mr.sc. Mislav Hebel, Ante Milas i dr.sc. Nikola Popović.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Vedrana Babića, potpredsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Pero Ćosić