Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, prvo čitanje, P. Z.E. br. 146

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 16. sjednici održanoj 19. lipnja 2017. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. svibnja 2017. godine.
 
Odbor je Prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja istaknuto je da se predloženim izmjenama i dopunama prvenstveno usklađuje domaće kazneno zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije i to s Direktivom 2013/48/EU o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima, te s Direktivom 2014/41/EU o europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima. Osim toga, u zakonskom tekstu izvršena su i tehnička poboljšanja.
 
Bez rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa devet (9) glasova „za“ odlučio  predložiti Hrvatskom saboru slijedeće zaključke

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.
                             
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

 PREDSJEDNIK ODBORA
 Orsat Miljenić