Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 112

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 11. sjednici održanoj 17. lipnja 2021. godine, raspravljao je Prijedlog zakona o izmjeni zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.br.112, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru, aktom od 4. veljače 2021. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se  predloženim Zakonom  predlaže da se korisnicima obiteljske mirovine, obiteljska mirovina određuje s povećanim mirovinskim faktorom na način: kada obiteljsku mirovinu koristi jedan član predlaže se povećanje mirovinskog faktora sa sadašnjih 0,7 na 0,8, kada je koriste dva člana predlaže se povećanje sa 0,8 na 0,85, kada mirovinu koriste tri člana predlaže se povećanje sa 0,9 na 0,95, dok bi za četiri ili više korisnika obiteljske mirovine mirovinski faktor ostao kao i do sada 1,0.
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt, kojim se predlaže da se ne prihvati Prijedlog zakona o izmjeni zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona.
 
Predstavnica Vlade RH dodatno je obrazložila mišljenje, te pritom istaknula da je Vlada u svom Programu za mandatno razdoblje 2020-2024. spremna preispitati model obiteljske mirovine, te je osnovana radna skupina sastavljena od socijalnih partnera, predstavnika  nadležnih ministarstava, udruga umirovljenika i akademske zajednice, kako bi se pronašlo cjelovito rješenje za ovu kategoriju umirovljenika. Također je istaknula kako ovim Prijedlogom zakona nije ponuđeno cjelovito rješenje za uređenje instituta obiteljske mirovine.
U raspravi je dio članova Odbora podržao donošenje ovoga Zakona, a analizu stanja i sustavna rješenja, zastupnik u svojstvu predlagatelja nije u mogućnosti napraviti jer jednostavno ne raspolaže s istim resursima kao ministarstvo.
Većina članova Odbora ne podržava donošenje ovoga Zakona. Unatoč dobroj intenciji predlagatelja, smatraju da se problem siromašnih hrvatskih umirovljenika mora rješavati   sukladno gospodarskim mogućnostima. Suglasni su članovi Odbora u ocjeni da je većina umirovljenika na rubu granice siromaštva, međutim problem osim uplate doprinosa je i utvrđivanje imovinskog/dohodovnog/prihodovnog cenzusa.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7 za i 5 protiv) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak 

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 112

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Davorka Vidovića.

Predsjednik Odbora

Davorko Vidović