Odbor za razvoj i obnovu

Izvješće Odbora za razvoj i obnovu s rasprave o Izvješću o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine

Odbor za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora na 11. sjednici održanoj 22. listopada 2008. godine, razmotrio je Izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. listopada 2008. godine.

Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom aktu raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela.

Odbor je bez uvodnog obrazloženja predlagatelja i bez rasprave predložio Hrvatskome saboru da prihvati

Izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je gospodin Damir Kajin, potpredsjednik Odbora.

POTPREDSJEDNIK ODBORA

Damir Kajin