Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije o Informaciji o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je na 7. sjednici, održanoj 13. travnja 2021., zajedno s Odborom za europske poslove, raspravljao o Informaciji o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., koju je predsjedniku Hrvatskoga saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. travnja 2021. godine.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, u skladu s člankom 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o predmetnoj Informaciji raspravljao kao matično radno tijelo.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja je uvodno obrazložio da se nacionalni planovi opravka i otpornosti (NPOO) donose sukladno planu oporavka za Europu, te instrumentu „EU sljedeće generacije“, čiji je dio Mehanizam za oporavak i otpornost, iz kojeg se državama članicama Europske unije stavlja na raspolaganje ukupno 672,5 milijardi eura za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak, te povećava otpornost gospodarstva. Od navedenog iznosa, Hrvatskoj će na raspolaganju biti 6,3 milijardi eura (47,5 milijardi kuna) bespovratnih sredstava i 3,6 milijardi eura (27,1 milijardi kuna) u obliku zajmova. Ministar je naglasio da će hrvatski NPOO, koji će Vlada dostaviti Europskoj komisiji do kraja travnja 2021., pridonijeti ostvarivanju četiri opća cilja na razini EU-a: promicanju ekonomske, društvene i teritorijalne kohezije, jačanju ekonomske i društvene otpornosti, smanjivanju društvenih i ekonomskih učinaka krize, te poticanju zelene i digitalne tranzicije, a u kontekstu velike zdravstvene i gospodarske krize s kojom smo suočeni, te s ciljem pružanja podrške ključnim segmentima gospodarstva i pružanja jasnog smjera konvergencije Republike Hrvatske u narednom razdoblju. Posebni savjetnik predsjednika Vlade za ekonomska pitanja naglasio je da NPOO prvenstveno potiče provedbu strukturnih reformi i s time povezane investicije.

U raspravi je iskazano zadovoljstvo što se o NPOO-u raspravlja u Hrvatskom saboru prije njegova slanja Europskoj komisiji, ali i nezadovoljstvo što se ne raspravlja o cjelovitom tekstu dokumenta, već o Sažetku nacrta. Članovi obaju odbora su se u raspravi osvrnuli i na pitanja reforme javnog sektora, opstanka rafinerija, uređivanja pitanja obiteljskih mirovina, projekte u zdravstvenom turizmu, te na alokacijske kapacitete za korištenje sredstava koja su Hrvatskoj stavljena na raspolaganje kroz Mehanizam za oporavak i otpornost. Članovi Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije pozdravili su visinu alokacije dodijeljene Hrvatskoj te je istaknuto kako će ta sredstva, uz sredstava iz novog Višegodišnje financijskog okvira, doprinijeti stabilnosti i razvoju Hrvatske.

Nakon provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije odlučio je, s 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i  1 glas „SUZDRŽAN“ predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Informacija o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi uputit će se Vladi Republike Hrvatske radi pripreme Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Za izvjestitelja na sjednici Sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora Marka Pavića.


PREDSJEDNIK ODBORA
mr. sc. Marko Pavić