Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu odluke o izboru zamjenika pučke pravobraniteljice - predlagateljica: pučka pravobraniteljica

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 19. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine raspravio je Prijedlog odluke o izboru zamjenika pučke pravobraniteljice koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pučka pravobraniteljica, aktom od 16. lipnja 2021. godine. 

Odbor je predmetni Prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Odbor jednoglasno (9 glasova „ZA“) podupire donošenje Odluke o izboru zamjenika pučke pravobraniteljice.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Dražen Bošnjaković