Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Statuta Azijske infrastrukturne investicijske banke, P.Z. br. 158

1.  Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 37. sjednici održanoj 15. rujna 2021. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Statuta Azijske infrastrukturne investicijske banke, P.Z. br. 158, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. srpnja 2021. godine.

2.  Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.  Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac