Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, P. Z. br. 471

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 90. sjednici održanoj 6. veljače 2007., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, P. Z. br. 471, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika HSP-a, aktom od 4. prosinca  2006.

 

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona sukladno mišljenju koje je podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 11. siječnja 2007.

 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

 

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

 

PREDSJEDNIK

ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Florijan Boras, dipl. pravnik