Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 283

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 47. sjednici održanoj 13. veljače  2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 283, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. veljače 2018.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac