Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, P.Z. br. 210

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 58. sjednici održanoj 9. svibnja  2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, P.Z. br. 210, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, aktom od 11. listopada 2017.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (5 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 7. prosinca 2017.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac