Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, P.Z.E. br. 363

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 64. sjednici održanoj 20. lipnja 2018. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, P.Z.E. br. 363, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. lipnja 2018. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor daje sljedeće primjedbe i prijedloge koje se odnose načelno na cijeli tekst Zakona i to u prvom redu da se izričaj pojedinih odredaba valja doraditi u pravnom i nomotehničkom smislu, a između ostalog:

- članak 4. – u stavku 1. u točkama g), h), j), k) i l) suvišne su riječi: „u smislu ovoga zakona“ s obzirom na uvodnu rečenicu. U stavku 2. potrebno je istaknuti da ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju navedeno značenje (a ne koji su „uporabljeni“)

- članak 8. – potrebno je skraćenicu „Program“ iz stavka 3. navesti u stavku 1. (jer se tamo prvi puta spominju programi koji se navode). Također, potrebno je ujednačiti korištenje te skraćenice kroz cijeli tekst prijedloga (članci 34. i 159.)

- članak 13. – u stavku 5. skraćenicu „ravnatelj“ potrebno je navesti u odredbi članka 8. stavka 7. gdje se skraćeni pojam prvi put spominje

- članak 63., 83., 72. i 94. – s obzirom na isti naziv članak 63. i 83. kao i članaka 72. i 94. potrebno je naslove nadopuniti o kojem se katastarskom operateru radi

- članak 117. i 127. – pojedini pojmovi imaju značenje „u smislu ovoga Zakona“ (a ne za potrebe ovoga Zakona)

- članak 150. – u stavcima 4. i 5. riječi: „Republike Hrvatske“ su suvišne

- članak 151. – u stavku 1. potrebno je navesti da je potrebna suglasnost nadležnog ministra, a ne ministarstva

- članak 157. – u stavku 3. potrebno je preformulirati odredbu na način da ustrojstvo Državne geodetske uprave Vlada Republike Hrvatske uređuje uredbom

- članak 182. – potrebno je odrediti da navedene uvjete mora imati i državni službenik iz članka 178. stavka 3. s obzirom da privremeno može obavljati poslove geodetskog inspektora

- ako dva čelnika središnjih tijela državne uprave donose određeni akt potrebno je navesti da ga jedan čelnik donosi uz prethodnu suglasnost drugog čelnika a ne sporazumno (članci 8., 30., 41., 62. i 179.)

- kada se propisuju određene iznimke potrebno je navesti od koje odredbe (članci 106., 107. i 156.)

- kada se u zadnjem stavku nekog članka propisuje odredba koja se odnosi na cijeli članak nepotrebno se nabrajaju svi stavci tog članka (članci 175. i 182.).

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac