Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, P.Z. br. 649

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 99. sjednici održanoj 29. svibnja 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, P.Z. br. 649, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. svibnja 2019. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 12. - potrebno je odrediti kako se radi o „prethodnoj suglasnosti“

-    članak 16. - točka 2. mijenja se i glasi (ne podstavak).

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac