Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, P.Z.E. br. 829

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 120. sjednici održanoj 5. veljače 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, P.Z.E. br. 829, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. siječnja 2020. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito.

-    članak 34. – potrebno je navedene članke navesti bez označavanja podstavaka

-    članak 36. i 37. – kod navođenja članaka u prijelaznim i završnim odredbama izmjena i dopuna nekog propisa prvo je potrebno navesti članak temeljnog propisa zatim članak izmjena i dopuna kojim se navedeni članak mijenja ili dopunjuje (… „članak 1.a podstavak 3. i 4. koji je izmijenjen člankom 2. ovoga Zakona, …članak 4. stavak 2. i 3. koji je izmijenjen člankom 4. ovoga Zakona,…).
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac