Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 871

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 125. sjednici održanoj 18. ožujka 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 871, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. ožujka 2020. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku kao ni da stupi na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.   

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac