Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb o Prijedlogu zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći, predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P. Z. br. 122

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na 12. sjednici Odbora, održanoj 15. listopada 2008. godine, raspravio je Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 23. lipnja 2008. godine.

Odbor je Prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 76. a Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Članovi Odbora raspolagali su s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na rečeni Prijedlog zakona.
U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja upoznao je članove Odbora s osnovnim pitanjima koja se trebaju urediti Prijedlogom zakona. Napomenuo je da je postupak oplodnje sa biomedicinskom pomoći u Republici Hrvatskoj pravno reguliran propisom iz 1978. godine, koji je u vrijeme donošenja bio suvremen, ali u sadašnjem trenutku i stupnju razvoja medicinske znanosti, potrebno je donijeti novi zakon.

Tijekom rasprave članovi Odbora su se složili, da je nužno zakonski urediti medicinski potpomognutu oplodnju. Međutim, ovaj Prijedlog zakona je nedorečen, ostavlja niz otvorenih pitanja, odnosno svojim odredbama ne doprinosi zakonskom uređivanju problema medicinski potpomognute oplodnje.
U prvom redu, po mišljenju članova Odbora, sam naziv zakona je upitan jer sugerira da je medicinski potpomognuta oplodnja postupak liječenja neplodnosti, dok je to postupak začeća koji se primjenjuje ako liječenje neplodnosti nije dalo rezultate. Neprihvatljiv je i navedeni način vođenja registra davatelja. Ministru nadležnom za zdravstvo daje se ovlast da za vođenje jedinstvenog registra darivatelja, odnosno darivateljica odredi zdravstvenu ustanovu koja ima odobrenje za provođenje određenog postupka oplodnje. U raspravi je naprotiv upozoreno da bi to trebale biti isključivo državne institucije (npr. agencija), a nikako zdravstvene ustanove koje i provode postupak oplodnje.

Zakonski prijedlog otvara brojna etička i druga osjetljiva pitanja u području liječenja neplodnosti i oplodnje uz medicinsku pomoć: istraživački rad na ranim zametcima, nadzor nad znanstveno istraživačkim radom na spolnim stanicama i ranim zametcima, broj zametaka koji je dopušteno unijeti u tijelo žene (po Prijedlogu zakona ne više od tri zametka,a prema preporukama stručnjaka država članica Europske unije ne više od dva zametka), broj odobrenih pokušaja, zaštita prava djeteta i dr. Ukazano je i na potpuni nedostatak odredbi o prevenciji u zaštiti zdravlja žena, čija bi provedba u znatnoj mjeri pridonijela otklanjanju uzroka neplodnosti.

Po mišljenju većine članova Odbora, Prijedlog zakona je nepotpun. Prema izlaganju predstavnika Vlade Republike Hrvatske, priprema se nacrt prijedloga zakona, koji će sveobuhvatno riješiti pitanje medicinski potpomognute oplodnje, u skladu s direktivama Europske unije.

Nakon rasprave članovi Odbora su većinom glasova odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje slijedeći

Z a k lj u č a k

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Andriju Hebranga, dr.med., predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Prof.dr.sc. Andrija Hebrang, dr. med.