Odbor za ratne veterane

Zaključak Odbora za ratne veterane o predstavci Zajednice žrtvoslovnih udruga od 09. studenoga 2021. godine

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora je na svojoj 8. sjednici održanoj 24. studenoga 2021. godine raspravljajući o predstavci Zajednice žrtvoslovnih udruga od 09. studenoga 2021. godine,  temeljem članka 166. te članka 44. stavka 8. Poslovnika Hrvatskoga sabora većinom glasova (6 glasova za i 1 glas suzdržan) donio sljedeći

z a k lj u č a k

Odbor za ratne veterane podržava realizaciju uređenja vojnog groblja vojnika Nezavisne države Hrvatske 1941. – 1945. na groblju Mirogoj koji ima potrebne suglasnosti Ministarstva hrvatskih branitelja i bivšeg gradonačelnika grada Zagreba, a znajući da svaki čovjek ima pravo na civiliziran i dostojanstven pokop i obilježavanje groba.

Obrazloženje:
Predsjednik Odbora za ratne veterane g. Josip Đakić dana 3. studenoga 2021. godine primio je predstavnike Zajednice žrtvoslovnih udruga koji su ga upoznali s problemima u realizaciji projekta uređenja groblja hrvatskih vojnika 1941. – 1945. na zagrebačkom groblju Mirogoj. Na grobnim poljima koje obuhvaća ovaj projekt pokopani su, a grobovi obilježeni,  pripadnici vojnih postrojbi Nezavisne države Hrvatske, njih otprilike 550 među kojima i predsjednik Hrvatskog državnog sabora u doba NDH gospodin Marko Došen. Po završetku II Svjetskog rata komunističke vlasti ruše grobna mjesta i zabranjuju pristup obiteljima sve do 1990. godine.

Naglasili su da nove gradske vlasti ignoriraju razgovore o tom projektu pod izgovorom štednje unatoč činjenici da isti posjeduje sve potrebne suglasnosti kako od Ministarstva hrvatskih branitelja tako i od bivšeg gradonačelnika Grada Zagreba sada pok. Milana Bandića. Svoje tvrdnje i problema dokumentirali su i obrazložili u predstavci koju je Odbor zaprimio 09. studenoga 2021. godine. 

Odbor je na svojoj 8. sjednici, imajući u vidu odredbu članka 3. Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog Svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, a raspravljajući o Prijedlogu zaključka o realizaciji projekta uređenja groblja hrvatskih vojnika 1941.-1945. na groblju Mirogoj pod točkom 3. dnevnog reda donio gornji zaključak.

PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Đakić