Kronologija važnijih zakonodavnih aktivnosti Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja

2013. 

Hrvatski sabor
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu
Narodne novine br. 18, 15. 2. 2013. 

2012.

Hrvatski sabor
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
Narodne novine - Međunarodni ugovori br. 2, 28. 3. 2012. 

Hrvatski sabor
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2012. godinu
Narodne novine br. 25, 28. 2. 2012.

Hrvatski sabor
Deklaracija o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao strateškom interesu Republike Hrvatske
Narodne novine br. 11, 25. 1. 2012.

2011.

Hrvatski sabor
Deklaracija o promicanju europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi
Narodne novine br. 121, 28. 10. 2011. 

Hrvatski sabor
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2011. godinu
Narodne novine br. 22, 18. 2. 2011. 

2010.

Hrvatski sabor
Plan zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji
Narodne novine br. 30, 5. 3. 2010.

2009.

Hrvatski sabor
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2009. godinu
Narodne novine br. 24, 23. 2. 2009.

2008.

Hrvatski sabor
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu
Narodne novine br. 30, 12. 3. 2008. 

2007.

Hrvatski sabor 
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2007. godinu
Narodne novine br. 22, 26. 2. 2007.

2006. 

Hrvatski sabor 
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2006. godinu
Narodne novine br. 13, 6. 2. 2006.

2005. 

Hrvatski sabor
Rezolucija o strategijskim odrednicama pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom
Narodne novine br. 122, 19. 10. 2005. 

Hrvatski sabor 
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2005. godinu
Narodne novine br. 21, 14. 2. 2005. 

Hrvatski sabor
Deklaracija o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji
Narodne novine br. 12, 24. 1. 2005.

Hrvatski sabor 
Izjava Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom djelovanju u procesu pregovora za članstvo u Europskoj uniji
Narodne novine br. 12, 24. 1. 2005. 

Hrvatski sabor 
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora
Narodne novine br. 12, 24. 1. 2005.

2004. 

Hrvatske parlamentarne političke stranke
13. 12. 2004.
Izjava hrvatskih parlamentarnih stranaka o početku pregovora Republike Hrvatske i Europske unije

Hrvatski sabor
Odluka o imenovanju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje
Narodne novine br. 147, 22. 10. 2004.

2002. 

Hrvatski sabor
Rezolucija o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
Narodne novine br. 153, 20. 12. 2002.

2001. 

Hrvatski sabor 
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica
Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 14, 27. 12. 2001.

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove