8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran

O izaslanstvu

Republika Hrvatska od 2010. aktivno sudjeluje u radu Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran, sljednice Parlamentarne skupštine Euro-mediteranskog partnerstva (EMPA). Temeljni ciljevi ovog parlamentarnog foruma su promicanje suradnje između država članica Europske unije i država južne obale Mediterana u okviru dijaloga o političkim, sigurnosnim, gospodarskim, socijalnim i kulturnim pitanjima.

Parlamentarna skupština Unije za Mediteran ima 280 članova, a okuplja zastupnike nacionalnih parlamenata država članica EU-a (83 zastupnik), Europskoga parlamenta (49 zastupnika), parlamenata partnerskih država (Albanija, Bosna i Hercegovina, Monako, Crna Gora – 8 zastupnika) te parlamenata Alžira, Egipta, Izraela, Jordana, Libanona, Maroka, Tunisa, Turske, Sirije, Palestinske samouprave (130 zastupnika) i Mauritanije (10 zastupnika).

Parlamentarna skupština Unije za Mediteran zasjeda barem jednom godišnje, a djeluje kroz pet odbora: Odbor za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava; Odbor za gospodarska, financijska, socijalna i obrazovna pitanja; Odbor za promicanje kvalitete života i kulturu; Odbor za prava žena i Odbor za zaštitu okoliša, energetiku i vode.