Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se 9. prosinca od 2003. godine kada je Opća skupština Ujedinjenih naroda rezolucijom usvojila Konvenciju UN-a protiv korupcije

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se 9. prosinca od 2003. godine kada je Opća skupština Ujedinjenih naroda rezolucijom usvojila Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv korupcije kojom je ukazala na problem korupcije i potrebu njezinog suzbijanja.

Konvencija predstavlja univerzalni pravno obvezujući antikorupcijski instrument i nudi sveobuhvatan odgovor u borbi protiv ovog globalnog problema. Stupila je na snagu 2005. godine, a Hrvatska je iste godine donijela Zakon o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije. U Konvenciji, između ostaloga, stoji kako je njezina svrha promicanje i jačanje mjera za učinkovitije i djelotvornije sprječavanje i borbu protiv korupcije, promicanje, olakšavanje i podupiranje međunarodne suradnje i tehničke pomoći u sprječavanju i borbi protiv korupcije, promicanje čestitosti, odgovornosti i pravilnog upravljanja javnim poslovima i državnom imovinom.

Proglašavanjem i obilježavanjem Međunarodnog dana borbe protiv korupcije dodatno se podiže svijest o važnosti provedbe Konvencije, senzibilizira javnost o problemima i posljedice korupcije te promicati mehanizme za borbu protiv ove neželjene i negativne pojave koja narušava temeljne vrijednosti društva i pojedinca. Korupcija nanosi društvenu, gospodarsku i političku štetu cijelome društvu, potkopava i utječe na temelje demokratskih institucija, usporava gospodarski razvoj i doprinosi nestabilnosti vlada. Potreba za ukazivanjem na njezinu opasnost i rasprostranjenost te podizanje svijesti o važnosti i ulozi samih građana u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju kao i predstavljanje mjera i mehanizama za njezino učinkovito suzbijanje u središtu je kampanja koje se svake godine provode u sklopu obilježavanja Međunarodnoga dana borbe protiv korupcije.

Ovogodišnje obilježavanje u okviru UN-a započelo je u studenome šestotjednom kampanjom s naglaskom na obveze ključnih aktera u borbi protiv korupcije, ali i ukazivanjem na uloge pojedinaca u sprječavanju i odupiranju korupciji. Kampanja se odvija pod geslom „Tvoje pravo, tvoja uloga: reci ne korupciji“ i cilj joj je istaknuti prava i obveze cijeloga društva u rješavanju korupcije, od državnih i vladinih dužnosnika, državnih službenika, predstavnika medija, privatnoga sektora, organizacija civilnoga društva, akademske zajednice do opće javnosti i mladih. 

U listopadu 2021. godine Hrvatski sabor je donio Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021.-2030. kojom se uređuju prioriteti javne politike borbe protiv korupcije i pet posebnih ciljeva: jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije, jačanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, jačanje sustava integriteta i upravljanja sukobom interesa, jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave i podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti. Također, u Saboru je na sjednici 3. prosinca izglasan Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa čiji je predlagatelj Vlada Republike Hrvatske.