Svjetski dan djece: Čestitka Odbora za obitelj, mlade i sport

U prigodi Svjetskog dana djece koji se obilježava 20. studenoga, saborski Odbor za obitelj, mlade i sport uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

„Prošle su 34 godine od usvjanja Konvencije o pravima djeteta, međunarodnog dokumenta Ujedinjenih naroda koji sadrži standarde koje države jamče svakom djetetu. Konvenciju je potpisalo 196 država svijeta, što znači da je većina svjetske odrasle populacije odlučila jamčiti svakom djetetu da će njegova prava biti osigurana.

Republika Hrvatska je 1991. godine prihvatia Konvenciju, čime su skrb o djeci  i zaštita prava djeteta postali jedan od naših prioriteta. 
Kroz djelovanje svojih institucija na različte načine promiče prava djeteta i skrbi o ostvarivanju tih prava, potiče društvo u cjelini na poštivanje prava djeteta, potrebu zaštite djece od svih oblika zlouprabe, nasilja i diskriminacije. U aktualnoj društvenoj situaciji skrbi o zaštiti djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

U post COVID vremenu s velikom pozornošću pratimo borbu s posljedicama izoliranosti, zaštitu od digitalnog i svih drugih oblika nasilja, tražimo pristup sportskim i kulturnim aktivnostima, kao i potporu mentalnom zdravlju djece.

Kao matično radno tijelo Hrvatskoga sabora za prava djeteta, Odbor za obitelj, mlade i sport surađivao je s resornim tijelima državne uprave, kao i s Uredom pravobranitelja za djecu na kreiranju politika s ciljem poboljšanja uvjeta u kojima djeca žive, odgajaju se, obrazuju i u konačnici se ostvaruju kao odrasli ljudi spremni doprinijeti društvu u cjelini.

U našim raspravama postoje dvije konstante: djeca ne smiju trpjeti posljedice zbog odluka odraslih, i djeca imaju pravo izreći svoj stav o stvarima koje se njih tiču i utjecati na kreiranje naših stavova te na taj način participirati u donošenju odluka.

Obilježavanje Svjetskog dana djece za cilj ima osvijestiti javnost na poštivanje prava djeteta, u središte pozornosti staviti ono što bi u središtu pozornosti trebalo biti uvijek: budućnosti nema bez današnje djece, stoga sve naše odluke moraju biti razmatrane u kontekstu poštivanja njihovih prava i osiguranju jamstava datih djeci prihvaćanjem Konvencije o pravima djeteta.

Svoj djeci u Republici Hrvatskoj, kao i svim odraslim osobama koje skrbe o ostvarivanju njihovih prava, čestitamo Svjetski dan djece.“