6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
- promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg korištenja, gospodarenja i zaštite prostora
- usklađivanje djelatnosti na zaštiti prostornih resursa,
- usklađivanje regionalnoga prostornog razvoja
- zaštićena područja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i izgradnju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku
- korištenje i zaštitu graditeljske baštine,
- uvjete i način izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja
- sustav praćenja stanja u prostoru (informacijski sustav prostornog uređenja i izvješća o stanju u prostoru),
- uređenje građevinskog zemljišta
- druga pitanja prostornog uređenja,
- graditeljstvo

Članstvo

Imenovani članovi

mr. sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika
Branko Silađin, iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti