Obraćanje predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića na obilježavanju desete godišnjice instituta Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Hrvatski sabor, 2. srpnja 2018.

Jandrokovic_pravobranitelj_invaliditet_10+(16).jpg Poštovana izaslanice predsjednice Republike, poštovana izaslanice predsjednika hrvatske Vlade, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora, poštovani članovi hrvatske Vlade, poštovani predstavnici udruga, profesionalnih ustanova, akademske zajednice i medija koji promiču prava osoba s invaliditetom, poštovani predstavnici diplomatskog zbora, poštovani uzvanici, dame i gospodo,

dopustite mi da vas sve srdačno pozdravim u Hrvatskome saboru uime svih njegovih zastupnica i zastupnika te u osobno ime. Posebno pozdravljam pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom gospođu Anku Slonjšak, njezine zamjenike i sve djelatnike stručne službe Ureda.

Čestitam vam deset godina uspješnog rada na zaštiti i promicanju prava i interesa osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Drago mi je da se obilježavanje ove važne obljetnice održava upravo u Hrvatskome saboru ne samo zato što je Hrvatski sabor donio Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom, a time i uspostavio institut Pravobranitelja čije je prvo sjedište bilo u njegovim prostorijama već zato što Hrvatski sabor, kao najviše hrvatsko zakonodavno tijelo, svojim političkim odlukama utječe na unapređivanje zakonodavnog okvira o politikama i programima kojim se promiču prava osoba s invaliditetom, na njegovu učinkovitu provedbu, ali i na podizanje svijesti hrvatskoga društva o njegovoj raznolikosti te na sprečavanje svakog oblika diskriminacije na osnovi invaliditeta.

Prošle godine obilježili smo u Hrvatskome saboru i desetu obljetnicu od kada je Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom otvorena državama članicama za potpisivanje. Hrvatska je bila među prvim državama potpisnicama, a Hrvatski sabor jedan od prva tri parlamenta u svijetu koji su ju ratificirali samo tri mjeseca nakon potpisivanja. To je, mogu slobodno reći, dokaz o čvrstoj opredijeljenosti hrvatskoga predstavničkog tijela, a time i hrvatskih građana za promicanjem i provedbom svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom u Hrvatskoj.

Jandrokovic_pravobranitelj_invaliditet_10+(5).jpg Kao predsjednik Hrvatskoga sabora posebno se ponosim što smo prošle godine uspjeli pokrenuti jednu važnu inicijativu, a to je prijenos plenarnih sjednica i važnih događanja Hrvatskoga sabora na hrvatski znakovni jezik, koji se mogu pratiti na javnoj televiziji. Time je Hrvatski sabor dao nov doprinos razvoju prava osoba s invaliditetom i u konkretnom slučaju omogućio jednak pristup informacijama, odnosno jednake mogućnosti za sve građane u Hrvatskoj.

Isto tako, želim naglasiti da ćemo podržati svaku inicijativu kojoj je cilj uklanjanje različitih društvenih prepreka i pružanje potpore osobama s invaliditetom kako bi u najvećoj mogućoj mjeri mogle ostvariti svoje potencijale i aktivno i ravnopravno sudjelovati u svim sferama života hrvatskog društva te na taj način omogućiti dvosmjeran razvojni put društva: s jedne strane razvoj većeg osjećaja pripadnosti osoba s invaliditetom zajednici, a s druge strane obogatiti zajednicu raznolikim potencijalima i sposobnostima pojedinca s invaliditetom.

Stoga će Hrvatski sabor nastaviti, u okviru svoje nadležnosti, pružati potporu i radu Uredu Pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Tu svoju potporu politički smo izrazili krajem svibnja kada smo jednoglasno podržali Izvješće o radu za 2017. godinu. Također, Hrvatski je sabor u više navrata podržao inicijative pravobraniteljice te je tako proglasio Nacionalni dan oboljelih od epilepsije (14. veljače), Nacionalni dan djeteta oboljelog od maligne bolesti (15. veljače), Nacionalni dan invalida rada (21. ožujka) te Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama (16. svibnja).

Puno toga je napravljeno u Hrvatskoj u ovih deset godina radi poboljšanja uvjeta i kvalitete života i rada osoba s invaliditetom. Međutim, načelo koje smo među prvima u svijetu prepoznali prije deset godina, moramo konkretno i kontinuirano primjenjivati u hrvatskom društvu, a to je da je sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu ograničeno ne zbog njihovih problema već zbog raznih prepreka u društvu – bilo da su one društvene, pravne, okolišne, političke ili gospodarske.

I zbog razumijevanja tog načela, naša trajna obveza je podizanje svijesti javnosti u svim segmentima hrvatskoga društva o pravima osoba s invaliditetom, o potrebi suzbijanja stereotipa i predrasuda, o poštivanju prava na svim razinama obrazovnog sustava te promicanju priznavanja vještina, stvarnih vrijednosti i sposobnosti osoba s invaliditetom te njihova doprinosa okruženju. A time i napretku društva u ljudskom, socijalnom i gospodarskom aspektu. Kada to postignemo u potpunosti, onda možemo reći da smo se razvili kao uspješno društvo – uključivo, otvoreno, pravedno i solidarno.

Jandrokovic_pravobranitelj_invaliditet_10+(8).jpg U promicanju pozitivne percepcije i osviještenosti o osobama s invaliditetom, a posebno u borbi protiv svakog oblika predrasuda i diskriminacije, važnu ulogu, osim hrvatskih institucija, imaju i organizacije civilnog društva i mediji. Drago mi je da ćemo u nastavku malo više čuti o hrvatskim iskustvima i pozitivnim primjerima u njihovom radu jer jedino zajedno, uključivanjem i suradnjom svih aktera, možemo kao društvo raditi na prevladavanju preostalih prepreka i nastaviti se razvijati, prije svega kao humano društvo.

Za kraj, dopustite mi čestitati svim dobitnicima, koji će danas dobiti priznanja, na dugogodišnjem humanitarnom angažmanu, medijskoj promociji i zalaganju za podizanje svijesti javnosti o potrebama osoba s invaliditetom u Hrvatskoj.

Pravobraniteljici, gospođi Slonjšak, i njezinom stručnom timu, želim uspješan nastavak rada i da zajedničkom suradnjom u budućnosti pridonesemo daljnjem stvaranju društva s jednakim mogućnostima za sve naše građane, na dobrobit cijele Hrvatske.

Zahvaljujem.