8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

O izaslanstvu

Parlamentarna skupština Vijeća Europe – PS VE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe – PACE) je glavno savjetodavno tijelo Vijeća Europe, najstarije europske međunarodne organizacije, osnovane 1949. godine u Londonu s ciljem jačanja europskog jedinstva te promicanja demokracije, zaštite ljudskih prava i vladavine prava na europskom kontinentu. Republika Hrvatska je postala punopravnom članicom Vijeća Europe 6. studenoga 1996. godine.

Parlamentarna skupština okuplja predstavnike nacionalnih parlamenata 47 država članica Vijeća Europe koji - izravno predstavljajući više od 800 milijuna Europljana - djeluju kao "demokratska savjest Europe". PSVE ima 648 članova: 324 zastupnika i 324 zamjenika, a svaka država je, ovisno o broju stanovnika, zastupljena s 2-18 članova, koji reflektiraju odnos političkih snaga u nacionalnom parlamentu, ali i rodnu ravnopravnost.
 
Skupština se bavi aktualnim pitanjima međunarodne politike, kao i drugim pitanjima vezanim uz probleme suvremenih europskih društava ali i europskog susjedstva. Temeljni ciljevi Parlamentarne skupštine Vijeća Europe su razvoj demokracije i zaštita ljudskih prava, što ona postiže aktivnostima koja su između ostalog usmjerena na jačanje pravnog sustava i pravne države, slobode medija, na razvoj obrazovanja, zaštitu kulture i okoliša, kao i na razvoj demokracije na lokalnoj razini. Parlamentarna skupština Vijeća Europe savjetodavno je tijelo, a njeni članovi, osim u plenumu, sudjeluju u radu odbora i pododbora, kao i u promatračkim misijama PSVE koje nadgledaju provođenje izbora u zemljama članicama Vijeća Europe. PSVE u okviru svojih nadležnosti ima izbor sudaca Europskog suda za ljudska prava, kao i izbor glavnog tajnika Vijeća Europe te Povjerenika za ljudska prava VE.
 
Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe ima pet članova i pet zamjenika člana te poslovnički status radnog tijela.