Podsjetnik za organizaciju posjeta i susreta međuparlamentarnih skupina prijateljstava Hrvatskoga sabora


Polazeći od činjenice da su međuparlamentarne skupine prijateljstva neformalan oblik i kao takve važan segment ukupne suradnje i međuparlamentarnih odnosa, prije svega u stvaranju osobnih poznanstava, dobre klime za ostvarivanje ukupne suradnje među državama te u poticanju konkretnih pitanja i iniciranja riješavanja dogovorenih oblika bilateralne i multilateralne suradnje na međunarodnoj razini, u klimi međusobnog uvažavanja, razumjevanja i prijateljstva, stoga je prigodom organizacije posjeta potrebno imati u vidu sljedeće: 

1. Posjeti Hrvatskome saboru

Na temelju izražene obostrane želje i utvrđenog programa suradnje za tekuću godinu, voditelj međuparlamentarne skupine prijateljstva u Hrvatskome saboru upućuje službeni poziv voditelju skupine u parlamentu druge države za posjet Republici Hrvatskoj. U pozivu se predlaže konkretan termin posjeta, (ne duže od tri dana, osim u iznimnim slučajevima kada se radi o posjetima iz prekomorskih zemalja). U pravilu poziva se izaslanstvo od 3 do 5 članova i tajnika, sukladno temama koje će biti predmetom službenih razgovora, a koje su od interesa za Republiku Hrvatsku i zemlju iz koje gosti dolaze. Po primitku pozitivnog odgovora s detaljima oko sastava izaslanstva, vremenom dolaska i odlaska, te prijedlogom usaglašenih tema za razgovore, pristupa se izradi programa boravka i prijedlogu troškova. 

Cjelovit program dostavlja se Predsjedništvu Hrvatskoga sabora na odobravanje. U pravilu troškove puta, dnevnicu, snosi parlament zemlje iz koje dolazi u posjet međuparlamentarna skupina prijateljstva. Međutim, u praksi postoje i druga rješenja tzv. podmirenje troškova na bazi reciprociteta. 

Programom boravka utvrđuje se vrijeme međusobnog susreta i razgovora s međuparlamentarnom skupinom prijateljstva Hrvatskog sabora, utvrđuju se osobe, dužnosnici Sabora, koji će primiti izaslanstvo, saborski odbori sa kojima će izaslanstvo voditi razgovore, protokolarni domjenak, objed ili večera, posjet određenim vladinim predstavnicima, resornim ministarstvima, tijelima regionalne uprave i lokalne samouprave, inistitucijama od javnog značenja, institucijama nacionalnih manjina kada je u pitanju suradnja sa zemljama u kojima Hrvatska ima nacionalnu manjinu, Hrvatskoj gospodarskoj komori, pojedinim tvrtkama itd. programom se utvrđuje i posjet pojedinim regijama odnosno mjestima izvan Zagreba, sukladno iskazanom interesu. 

2. Posjet parlamentu druge države

Na temelju primljenog službenog poziva Hrvatskom saboru za posjet međuparlamentarne skupine prijateljstva istoznačnoj skupini u parlamentu druge države i pozitivnog očitovanja na predloženi termin, sastav izaslanstva i teme razgovora, pristupa se pripremama koje podrazumjevaju izradu prijedloga izaslanstva od 3. do 5. članova i tajnika izaslanstva, prikupljanje relevantnih informacija o odnosima s tom zemljom i temama razgovora, radni dogovor izaslanstva o tehničkim detaljima o posjetu kao što su rezervacije prijevoznog sredstva, hotela, dnevnica itd. Zatim se izrađuje troškovnik.