50., tematska sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Tema sjednice je: "Aktivnosti nadležnih tijela državne uprave u prevenciji i suzbijanju nasilja u odgojno obrazovnim ustanovama".

Školska godina 2023/24 započela je za oko 453 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U svjetlu velikog broja prijava nasilja u odgojnim i obrazovnim ustanovama u protekloj školskoj godini u Republici Hrvatskoj i u susjednim zemljama, ali i sve glasnijim ukazivanjima na probleme mentalnog zdravlja nacije, osobito djece i mladih, na ovoj tematskoj sjednici će se razgovarati o aktivnostima koje tijela državne uprave pripremaju i planiraju provoditi kako bi se svi oblici nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama prevenirali i sveli na minimum.

O detektiranim problemima i o mehanizmima njihova rješavanja uvodno će govoriti stručnjaci mentalnog zdravlja i državna tajnica Irena Petrijevčanin. Cilj je ove sjednice u konstruktivnoj raspravi, uz sudjelovanje i drugih tijela državne uprave zaduženih za suradnju temeljem Sporazuma o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području sprječavanja nasilja i drugih ugrožavajućih ponašanja na lokalnoj razini, osnažiti njihove napore u borbi protiv svih oblika nasilja nad i među djecom i mladima.

Prijenos sjednice omogućen putem poveznice: https://www.youtube.com/watch?v=w0HvALHEBs8