Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Godišnjim financijskim izvještajima Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2007. godinu

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 10. sjednici održanoj 11. lipnja 2008., razmotrio je Godišnje financijske izvještaje Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2007. godinu, koja je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 22. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, dostavila Hrvatska banka za obnovu i razvitak, aktom od 16. svibnja 2008.

Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenim izvještajima, raspravljao u svojstvu matičnoga radnog tijela.
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja izvijestio je de je Hrvatska banka za obnovu i razvitak tijekom 2007. godine odobrila 870 kredita u ukupnom iznosu od 5,79 milijardi kuna te također istaknuo, kako je HBOR u svojih 15 godina postojanja podržao hrvatsko gospodarstvo s preko 60 milijardi kuna kredita pomoću 36 tisuća projekata. Više od 3 milijarde kuna, odnosno više od polovice svih odobrenih HBOR-ovih kredita uloženo je u poticanje izvoza, čime se potvrđuje da HBOR nije samo razvojna banka, već da ima i značajnu ulogu u poticanju izvoza. Za potrebe malog i srednjeg poduzetništva po posebnim programima odobreno je 414 kredita u iznosu od preko 680 milijuna kuna što je, u usporedbi s 2007. godinom, povećanje od 19%. Gledajući sve kreditne programe, malim i srednjim poduzetnicima odobreno je 2,8 milijardi kuna kredita. Razvoj infrastrukture i gospodarstva HBOR je 2007. godine poticao kroz 116 kredita u ukupnom iznosu od 2 milijarde kuna.
HBOR je realizirao dobit od 240 milijuna kuna no s obzirom da HBOR nije usmjeren prema profitu,  smanjene su kamatne stope za sve male i srednje poduzetnike sa 6% na 4 % godišnje. Posebice, jer obuhvaćaju najveći broj gospodarskih subjekata i jer je u toj kategoriji najbrže otvaranje novih radnih mjesta. Ista kamatna stopa ugovara se s korisnicima koji ulažu u brdsko-planinska područja ili u ribarstvo, a ako ispunjavaju kriterij tržišne konkurentnosti, imaju pravo na kamatnu stopu od 2 posto godišnje. Smanjenjem kamatnih stopa, uzimajući u obzir referentne plasmane, mali i srednji obrtnici mogli bi uštedjeti godišnje oko 100 milijuna kuna.
Članovi odbora pohvalili su dosadašnji rad HBOR-a čija se efikasnost najbolje može procijeniti kroz veliki broj novih programa koji prate gospodarstvo i prilagođavaju se promjenama i potrebama na tržištu.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno predložio Hrvatskome saboru donošenje sljedeće

ODLUKE

Potvrđuju  se Godišnji financijski izvještaji  Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2007. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina  prof. dr. sc. Dragana Kovačevića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 
Prof.dr.sc. Dragan Kovačević