Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zaključka o Odluci o visini naknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije, predlagatelji Klub zastupnika HNS-a i nezavisni zastupnik Dragutin Lesar

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 10. sjednici održanoj 11. lipnja 2008., razmotrio je Prijedlog zaključka o Odluci o visini naknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika HNS-a i nezavisni zastupnik Dragutin Lesar, aktom od 21. ožujka 2008.

Odbor je, u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Prijedlogu zaključka, raspravljao u svojstvu matičnoga radnog tijela.

Predstavnik predlagatelja nije dao uvodno obrazloženje.

U raspravi Odbor je raspolagao Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 310-02/08-01/01, Urbroj: 5030105-08-2 od 24. travnja 2008. o kojem je predsjednik Odbora izvijestio članove.

Odbor je bez rasprave sa šest glasova „za“ i dva glasa „protiv“ odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje sljedećeg

ZAKLJUČKA

Ne prihvaća se Prijedlog zaključka o Odluci o visini naknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije – Predlagatelja Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnog zastupnika Dragutina Lesara.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina prof. dr. sc. Dragana Kovačevića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Dragan Kovačević