Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima, drugo čitanje, P.Z. br. 208

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 28. sjednici održanoj 28. veljače 2018. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. veljače 2018. godine.

Odbor je Prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim izmjenama Zakona o obveznim odnosima iz članka 1.a Zakona briše podstavak 3., budući je Direktiva 90/314/EEZ, zamijenjena Direktivom (EU) 2015/2302 koja će u hrvatsko zakonodavstvo biti prenesena u novi Zakon o pružanju usluga u turizmu. Direktivom (EU) 2015/2302 koja će biti prenesena u novi Zakon o pružanju usluga u turizmu uredit će se ugovor o organiziranju putovanja, stoga se predlaže brisanje članaka 881. do 903. Zakona o obveznim odnosima. Osim toga, ukida se obveza da se unos uplata i isplata novca u štednim knjižicama mora potvrditi pečatom banke. Predlaže se usklađenje izričaja ovoga Zakona sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnim protokolom uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Obrazložene su i razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom u odnosu na Prijedlog zakona.

Bez rasprave Odbor je jednoglasno sa jedanaest  (11) glasova „za“  odlučio  predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Orsat Miljenić