Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova, drugo čitanje, P.Z. br. 293

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora, na dvadeset i prvoj sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova, drugo čitanje, P.Z. br. 293 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. lipnja 2018. godine.

Na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo raspravio je navedeni akt kao zainteresirano radno tijelo.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske uvodno je obrazložio osnovne odrednice Konačnog prijedloga zakona, navodeći razlike u odnosu na Prijedlog ovoga zakona u prvom čitanju.  Pritom je istaknuo da će doći do postupnog povećanja zaštićene najamnine od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2023. Nadalje, propisuje se prednost zainteresiranim zaštićenim najmoprimcima koji su navršili 70 godina života prilikom primanja u dom za starije i nemoćne osobe u domovima čiji je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave na području na kojemu stanuju, te osiguranje stručne pomoći zaštićenim najmoprimcima i podstanarima i dr.

Odbor je bez rasprave, većinom glasova (7 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NAJMU STANOVA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednicu Odbora, Bernardu Topolko.


PREDSJEDNICA ODBORA
Bernarda  Topolko, univ.spec.oec.