Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane s rasprave o Izvješću o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2016. godinu


Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 8. sjednici održanoj 28. studenoga 2017. godine razmotrio je Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2016. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 8. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dostavio Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, aktom od 09. studenoga 2017. godine.

Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor nije raspolagao s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske o predmetnom aktu.

Ukupna vrijednost imovine Fonda na dan 31. prosinca 2016. godine, prema riječima predstavnika predlagatelja iznosila je 947,8 milijuna kuna od čega na dionice HT-a otpada 97,7% ili 921 milijun kuna. Vrijednost udjela iznosila je 472 kune. Upravni odbor Fonda uplatio je 12,3 milijuna kuna što predstavlja 1/3 dobiti Fonda u 2015. godini Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te je 2016. godine isplaćeno 5607 stipendija. Zakladi hrvatskih branitelja sredstva nisu uplaćena budući da se iz dobiti Fonda nisu mogle namiriti sve obveze.

U raspravi je naglašena potreba popunjavanja Fonda kako bi se omogućio daljnji rad Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (9 glasova za) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg

z a k lj u č k a


Prihvaća se Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2016. godinu.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.

      PREDSJEDNIK ODBORA
         Josip Đakić