Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o policiji, s Konačnim prijedlogom zakona P. Z. br. 24

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na 3. sjednici održanoj 13. ožujka 2008. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o policiji, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 06. ožujka 2008. godine.

Članovi Odbora upoznati su s razlozima i interesima zbog kojih se predlaže donošenje predmetnog Zakona po hitnom postupku. Predstavnik predlagatelja ističe kako se predmetnim zakonom predlaže propisati da radom Ravnateljstva policije upravlja glavni ravnatelj policije, a radom upravnih organizacija u sastavu MUP-a upravljat će ravnatelji. Nadalje je istaknuo da se predmetnim zakonom uvodi nazivna razlika između glavnog ravnatelja policije i ravnatelje ostalih upravnih organizacija Ministarstva.

Tijekom provedene rasprave dio članova Odbor izrazio je stav da se zakonska izmjena ne može svesti samo na nazivnu distinkciju već je potrebno pristupiti sustavnoj izmjeni predmetnog Zakona. Većina članova Odbora podržala je preložene zakonske izmjene s obzirom na potrebu žurne izrade i usklađivanja odgovarajućih podzakonskih propisa kojima se uređuje ustroj Ministarstva unutarnjih poslova.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje

Zakona o izmjenama Zakona o policiji

u tekstu kako je predložen od predlagatelja Zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora Ranka Ostojića.

PREDSJEDNIK ODBORA

Ranko Ostojić