Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P. Z .E. br. 213

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na 19. sjednici održanoj 03. prosinca 2008., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, s Konačnim prijedlogom zakona,  koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. studenoga 2008. godine.

Sukladno članku 63. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmatrao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Predstavnik predlagatelja obrazložio je ovaj zakonski prijedlog navodeći razloge zbog kojih se predlaže donošenje po hitnom postupku. Nadalje je istaknuo kako se predmetnim zakonskim prijedlogom predlaže potpuno usklađivanje s odredbama Schengenskog kodeksa o granicama, kao i ispunjavanje jednog od uvjeta iz poglavlja 24. „Pravda, sloboda i sigurnost“ za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju.

U raspravi je postavljeno pitanje o odnosu izmjena ovog Zakona i izmjena Pomorskog zakona. Predstavnik predlagatelja iznio je da se izmjenama Zakona o nadzoru državne granice omogućuje određenim kategorijama plovila  iz država potpisnica uplovljavanje i isplovljavanje u luke u Hrvatskoj koje nisu granični prijelazi, a granična kontrola takvih plovila obavit će se iznimno temeljem procjene rizika za unutarnju sigurnost.

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ranko Ostojić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Tomislav Čuljak, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

Ranko Ostojić