Odbor za vanjsku politiku

Izvješće Odbora za vanjsku politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona vanjskim poslovima, P.Z.E. br. 257

Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora na 26. sjednici održanoj 31. siječnja  2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona vanjskim poslovima, P.Z.E. br. 257., koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. prosinca 2017. godine. 

Odbor za vanjsku politiku raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona vanjskim poslovima, P.Z.E. br. 257 kao matično radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja u uvodnom obraćanju detaljno je obrazložio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima.

Odbor za vanjsku politiku, nakon provedene rasprave, odlučio je jednoglasno poduprijeti (s 9 glasova „za“) donošenje ovoga Zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Miru Kovača, predsjednika Odbora za vanjsku politiku.

PREDSJEDNIK ODBORA
dr. sc. Miro Kovač