Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja, P. Z. E. br. 108

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 24. sjednici održanoj 7. lipnja  2017., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja, P. Z. E. br. 108, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. svibnja 2017.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.  Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da odredba članka 19. ima povratno djelovanje iz posebno opravdanih razloga.

4.  Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

5. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

 

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Dražen Bošnjaković